Kullanım Koşulları

Lütfen, www.puratos.com.tr ’yi kullanmadan önce aşağıda yazılı olan Kullanım Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu PURATOS’a ait web sitesi www.puratos.com.tr’yi ziyaret eden ziyaretçilerin kullanım koşullarının belirlenmesidir. 

www.puratos.com.tr PURATOS GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “PURATOS” olarak anılacaktır)’ne ait web sitesidir. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan/ziyaret eden her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen www.puratos.com.tr sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

Aşağıda maddeler halinde göreceğiniz Kullanım Koşulları’nda, herhangi bir zamanda önceden yazılı bildirimde bulunulmaksızın, tamamen PURATOS’un takdirine bağlı olarak değişiklik yapılabileceğini ve bu tür değişikliklerin web sitesinde yayınlandıktan sonra derhal geçerli olacağını hatırlatırız. 

 • Kullanıcı, www.puratos.com.tr web sitesini kullanırken internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni ve İletişim İzni’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü hizmete erişmek dahil yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, yaptığı tüm işlemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcı sorumludur.
 • Kullanıcı, www.puratos.com.tr web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 • PURATOS, Kullanıcı’nın web sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet her türlü zarardan her nam altında olursa olsun sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, www.puratos.com.tr web sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.puratos.com.tr 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal/ihlalleri nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.puratos.com.tr bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.puratos.com.tr’un Kullanıcı’ya karşı Kullanım Koşullarına uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
 • www.puratos.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, www.puratos.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 • Kullanıcı, www.puratos.com.tr web sitesini kullanması için gereken internet erişimi ve bundan kaynaklanabilecek ücret ve diğer sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. 
 • PURATOS, Kullanıcı’ya ait donanım, yazılım, bilgi sistemleri, çevrimiçi erişim noktası ve ağı gibi ortamlardaki hatalar, bug’lar, sorunlar, tasarım, arayüz, bağlantı hataları, virüs bulaşması, ağ bağlantısının kesilmesi, elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanması nedenleriyle ortaya çıkan Kullanıcı’nın hasar ve kayıplarından sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, www.puratos.com.tr’ye erişimin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve internet servis sağlayıcısından kaynaklanan sebeplerle web sitesine erişememesi ve bunlardan tam ve eksiksiz yararlanamaması durumunda PURATOS’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. 
 • PURATOS, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. 
 • www.puratos.com.tr web sitesi yazılım ve tasarımı PURATOS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 
 • PURATOS’a ait veya www.puratos.com.tr web sitesi üzerinde yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkı (web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb.) münhasıran PURATOS’un mülkiyetindedir. www.puratos.com.tr’de sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı sayılacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz bırakacaktır. 
 • www.puratos.com.tr Kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “çerez” adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. 
 • Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında www.puratos.com.tr’ye sağlayacağı/bildireceği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ile bu konudaki kararlar, rehberler ve ilkelere uygun olarak işlenecektir. Üye, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini kişisel verilerin korunmasi linkinden detaylı olarak inceleyebilecektir.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, PURATOS gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, PURATOS’un maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.